CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

   I. Mục đích

Hoa lan Sky flower thu thập e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi, để phục vụ cho việc giao hàng sau này.

– Hoa lan Sky flower có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của pháp luật.

  1. Thu thập thông tin

Hoa lan Sky flower sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích chung sau đây: các sản phẩm và các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ , liên hệ và nghiên cứu.

  1. Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin cá nhân của người dùng là rất quan trọng với chúng tôi. Khi người dùng nhập thông tin nhạy cảm. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

  1. Chia sẻ thông tin

Hoa lan Sky flower có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của người dùng vi phạm Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của họ.

III. Luu trữ thông tin

Thông tin khách hàng, các cuộc hội thoại, tin nhắn với khách hàng đều được Hoa lan Sky flower lưu trữ và bảo mật.

  1. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy bạn nên cập nhật chính sách bảo mật Hoa lan Sky flower thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo trên trang chủ của chúng tôi để người dùng nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiêt lộ nó, nếu có.

  1. Mọi thắc mắc về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0985.251.012 Website: https://hoalanskyflower.vn/

Fanpage:  https://www.facebook.com/shophoaskyflower

Địa chỉ cửa hàng:  https://hoalanskyflower.vn/lien-he/